Bodybuilding
Project

Bodybuilding

Matwork Pilates: Matwork egzersizleri ilk Joseph Pilates tarafından bulunmuş ve tasarlanmıştır. Günümüze kadar çeşitli ekipmanlar ile zenginleştirilmiştir.